6 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 ấn tượng

5/5 - (1 vote)

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 là một phần luyện tập quan trọng khi các em học sinh học môn ngoại ngữ này. Để có thể giới thiệu bản thân ấn tượng, các em cần chuẩn bị thật tốt và luyện tập thường xuyên. 

Để giúp các em học sinh lớp 8 có một bài giới thiệu hay, bài viết này sẽ cung cấp 6 bài mẫu có dịch để các em tham khảo!

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8

Cấu trúc một bài giới thiệu bản thân

Nội dung bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 bao gồm:

  • Lời chào.
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh/tuổi, quê quán, chỗ ở hiện tại.
  • Giới thiệu nơi học tập.
  • Giới thiệu về sở thích, tính cách.
  • Giới thiệu về gia đình.

6 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 8 ấn tượng

Dưới đây là 6 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 ấn tượng mà chúng tôi tổng hợp được. Mời ba mẹ và các em học sinh lớp 8 cùng tham khảo:

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 có dịch nghĩa

Bài viết số 1

Hello everyone! My name is Phuong Hang. I am 14 years old.
I live with my family in Binh Tan district. My family has four people: my mom, my dad, my brother, and me. My father is an English teacher. My mother is an officer. My brother is in class 11A3 at Nguyen Hue high school. I love my family so much.
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Phương Hằng. Tôi 14 tuổi.
Tôi sống cùng gia đình tại quận Bình Tân. Gia đình tôi có bốn người: bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Cha tôi là một giáo viên tiếng Anh. Mẹ tôi là viên chức. Em trai tôi học lớp 11A3 trường THPT Nguyễn Huệ. Tôi rất yêu gia đinh của tôi.

Bài viết số 2

I am a 14-year-old boy. My name is Tu. I live on Tran Phu street.
My father is a lecturer in a college and he teaches Chinese. My mom is a housewife and she usually helps me with my homework and lessons and tells me fascinating stories.
I go to school daily in the morning by bike.
I like playing football and we play in our school’s playground after classes. That’s all by myself!
Tôi là một cậu bé 14 tuổi. Tôi tên là Tú. Tôi sống trên đường Trần Phú.
Cha tôi là một giảng viên trong một trường cao đẳng. Ông ấy dạy tiếng Trung ở đó. Mẹ tôi là nội trợ. Mẹ tôi thường giúp tôi làm bài tập về nhà và kể cho tôi nghe những câu chuyện hấp dẫn.
Tôi đi học hàng ngày vào buổi sáng bằng xe đạp của tôi.
Tôi thích chơi bóng đá và chúng tôi chơi ở sân chơi của trường sau giờ học. Đó là tất cả bản thân tôi!

Bài viết số 3

Good morning, everyone. My name is Truong Thinh. I am a new student in class 8A3. I am 14 years old.
Now I am living on Nguyen Trai street with my family.

My favorite subject is English. And in the future, I wish to be an English teacher. In my free time, I like playing football and I play pretty well.
I am very happy to join this class. I hope you will support me during the school year.
Chào buổi sáng mọi người. Tôi tên là Trường Thịnh. Tôi là học sinh mới của lớp 8A3. Tôi 14 tuổi.
Bây giờ tôi đang sống trên đường Nguyễn Trãi với gia đình tôi.
Môn tôi yêu thích là tiếng Anh. Và trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Trong thời gian rảnh, tôi thích chơi bóng đá và tôi chơi khá giỏi.
Tôi rất vui khi tham gia lớp học này. Hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình trong suốt năm học.

Bài viết số 4

I am Thuy Tien.
I was born on 7th July 2008 in a small village in Long An Province. I grew up in Long An but I moved to Hochiminh city with my parents and my brother last week.
My hobbies are reading books and playing the piano.
In the future, I want to be a teacher.
I hope we can be good friends this school year.
Tôi là Thủy Tiên.
Tôi sinh ngày 7 tháng 7 năm 2008 tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Long An. Tôi lớn lên ở Long An nhưng tôi đã chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh cùng bố mẹ và anh trai vào tuần trước.
Sở thích của tôi là đọc sách và chơi piano.
Sau này, tôi muốn trở thành một giáo viên.
Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn tốt trong năm học này.

Bài viết số 5

Hi everyone, my name is Thuy Linh. This year I am 14 years old. I live in Hue.
There are 4 people in my family: my dad, my mom, my elder sister, and me.
Now, I am studying in class 8A at Nguyen Hue school. At school, everyone says that I am an active and energetic girl. My favorite subject is English.
My hobby is playing the piano.
In the future, I wish to become a songwriter.
Nice to meet all of you today. Thanks for listening.
Xin chào mọi người, tôi tên là Thùy Linh. Năm nay tôi 14 tuổi, tôi sống ở Huế.

Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi.
Bây giờ, tôi đang học lớp 8A trường Nguyễn Huệ. Ở trường, mọi người nhận xét tôi là một cô gái năng động và hoạt bát. Môn tôi yêu thích là tiếng Anh.
Sở thích của tôi là nấu ăn và chơi piano.
Trong tương lai, tôi muốn trở thành một nhạc sĩ.
Rất vui khi gặp các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Bài viết số 6

Hi guys. My name is Anh Thu. I am 14 years old. I am a new student in our class 8A2. I am living in Binh Duong province.
My family has five people: my parents, my younger brother, my younger sister, and me.
In my free time, I love playing the piano. In the future, I want to become a singer or a songwriter.
My favorite subjects are Music and English. I think English is important for me because I can talk to many foreign friends.
At the weekend, I often go to the supermarket with my mother to buy food and essential things for our house.
I am very happy to see you. Thanks for listening.
Chào các cậu. Tôi tên là Anh Thư. Tôi 14 tuổi. Tôi là học sinh mới của lớp 8A2 chúng ta. Tôi đang sống ở tỉnh Bình Dương.
Gia đình tôi có năm người: bố mẹ tôi, em trai tôi, em gái tôi và tôi.
Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi piano. Trong tương lai, tôi muốn trở thành ca sĩ hoặc nhạc sĩ.
Môn học yêu thích của tôi ở trường là Âm nhạc và Tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng tiếng Anh rất quan trọng đối với tôi vì tôi có thể nói chuyện với nhiều người bạn nước ngoài.
Vào cuối tuần, tôi thường đi siêu thị với mẹ tôi để mua thực phẩm cùng những thứ cần thiết cho ngôi nhà của chúng tôi.
Tôi rất vui khi gặp tất cả các bạn. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Bài viết đã cung cấp cho bạn cách giới thiệu và 6 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 8. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 8 có một màn giới thiệu bản thân ấn tượng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *