Browse:

Grammar

Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng D. A. Wilkins nói rằng ““Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed.” (Tạm dịch: Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt; Không có từ vựng, không một thông tin nào có thể được truyền đạt).

Chính câu nói trên đã cho thấy rõ nhiệm vụ của ngữ pháp (Grammar) trong việc truyền tải thông điệp nội dung trong tiếng Anh. Ngữ pháp giúp sử dụng đúng tiếng Anh, thể hiện rõ được ý nghĩa muốn truyền tải từ đó nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Đặc biệt ngữ pháp sẽ giúp bạn đạt được khả năng tiếng Anh điêu luyện và giống như người bản xứ. Vì thế trước khi muốn thành thạo 4 kỹ năng  Nghe (Listening) – Nói (Speaking) – Đọc (Reading) – Viết (Writing) trong tiếng Anh thì đừng quên nắm rõ các điểm ngữ pháp nhé.