10 Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4 ấn tượng

5/5 - (1 vote)

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là một bài tập thực hành nói tiếng Anh cơ bản mà bất kỳ ai học ngoại ngữ này đều phải thực hiện. Vì vậy, trong bài viết này, Twinkle Kids English sẽ hướng dẫn các bạn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4 sao cho ấn tượng nhất nhé!

Bố cục khi giới thiệu bản thân bằng

Cấu trúc một bài giới thiệu bản thân

Cũng như khi chúng ta giới thiệu bản thân thông thường, bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4 cũng có bố cục gồm 3 phần như sau.

PhầnNội dung yêu cầu
Mở bàiChào hỏi. Giới thiệu tên, tuổi
Thân bàiĐưa ra những thông tin chi tiết về bản thân như gia đình, quê quán, sở thích (màu sắc yêu thích, quyển sách yêu thích, môn học yêu thích, môn thể thao yêu thích, ..), trường lớp, hoạt động hằng ngày…
Kết bàiLời chào, hứa hẹn.

Từ vựng và cấu trúc câu

Dưới đây là các từ vựng và cấu trúc câu thường được sử dụng khi giới thiệu bản thân:

Giới thiệu tên

 • My name is + tên
 • My full name is + họ và tên
 • I am + tên
 • You can call me + tên
 • My nickname is + biệt danh

Giới thiệu quê quán

 • I am from + quê quán
 • I was born and grew up in… (Tôi sinh ra và lớn lên ở…)
 • I was born and raised in…. (Tôi sinh ra và lớn lên ở …)
 • My hometown is in … (Quê hương tôi ở …)
Từ vựngNghĩa
ProvinceTỉnh
DistrictHuyện
TownThị trấn
Countrysidenông thôn
Citythành phố
Villagelàng/ bản
Outskirt/ SuburbNgoại ô 

Giới thiệu tuổi

 • I am + tuổi years old
 • I am + tuổi 
 • My age is + tuổi
 • I am around your age (Tôi chạc tuổi bạn) 

Giới thiệu sở thích

 • My hobby is …
 • My hobbies are …
 • I like/love…
 • I am keen on/ fond of/ interested in…
 • My favorite book is …
 • My favorite song is …
 • My favorite subject is…
Từ vựngNghĩaTừ vựngNghĩa
play soccer/play footballđá bóngdo meditationthiền
play basketball chơi bóng rổ do yogatập yoga
play chesschơi cờ vuahit the gymtập gym
play badmintoncầu lônghide and seektrốn tìm
play table tennischơi bóng bànplay volleyballchơi bóng chuyền
read booksđọc sáchlisten to musicnghe nhạc
play gameschơi gameread comicsđọc truyện tranh
do houseworklàm việc nhàbird-watchingxem/ ngắm các loài chim
climb mountainsleo núisleep in ngủ nướng
sing (v)hátskippingnhảy dây
dance (v)nhảyplay hide and seektrốn tìm
draw (v)vẽ tranh skate (v)trượt patin

Các bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4

mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4
Tham khảo 10 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4 và cùng học thêm một số từ vựng và mẫu câu đơn giản mà thông dụng nhé

Dưới đây là 10 bài mẫu mà chúng tôi cung cấp cho các bé có thể tham khảo để có cho mình một bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4 ấn tượng.

Sample 1

Good morning, everyone. I am Quynh Chi. I am 9 years old. Now I am in class 4B in Vo Thi Sau primary school.

I enjoy listening to music and reading comic books. Conan is my favorite comic.
There are four members in my family: my parents, my younger sister and me. I am delighted to be your classmate and meet you.
Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Quỳnh Chi. Tôi 9 tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 4B trường tiểu học Võ Thị Sáu.
Tôi thích đọc truyện tranh và nghe nhạc. Conan là truyện tranh yêu thích của tôi.
Có bốn thành viên trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Tôi rất vui được gặp bạn và là bạn cùng lớp của bạn.

Sample 2

Hi, Nguyen Hong Chau is my full name. Please call me Chau. I am 9 years old.
In the primary school in Nguyen Khuyen, I am in the 4B class.
I am the only child in a family of three. My father is a doctor and my mother is a high school teacher.
I love English because I want to be a tour guide in the future.
Nice to meet you.
Xin chào, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hồng Châu. Hãy gọi tôi là Châu. Tôi 9 tuổi.

Em học lớp 4B trường tiểu học Nguyễn Khuyến.
Tôi là con một trong gia đình có 3 người. Cha tôi là một bác sĩ và mẹ tôi là một giáo viên trung học.
Tôi yêu tiếng Anh vì tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.
Rất vui được gặp bạn.

Sample 3

Good afternoon, everyone. My full name is Pham Thanh Tung. I am 9 years old. I am from Da Nang city.
My family has three members and we live in a big house. They are my parents and me. My father is 34 years old. He is tall and strict. He is a teacher at high school. My mother is 30 years old. She is thin and beautiful. She is a teacher at the secondary school. I love my family very much.
Chào buổi chiều, tất cả mọi người. Tôi tên đầy đủ là Phạm Thanh Tùng. Tôi 9 tuổi. Tôi đến từ thành phố Đà Nẵng.
Gia đình tôi có 3 thành viên và chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Họ là bố mẹ tôi và tôi. Bố tôi 34 tuổi. Ông ấy cao và nghiêm khắc. Ông là một giáo viên tại trường trung học phổ thông. Mẹ tôi năm nay 30 tuổi. Bà ấy gầy và xinh đẹp. Bà là một giáo viên tại trường trung học cơ sở. Tôi rất yêu thương gia đình của mình.

Sample 4

Hey, I am Ngoc. I am a new member in class 4A. I am 9 years old. My family has six people.
They are my grandparents, my parents, my older brother and me.
In my free time, I like playing the piano because I like Music very much. I also love English. I want to be an English teacher in the future.
Này, tôi là Ngọc. Tôi là thành viên mới của lớp 4A. Tôi 9 tuổi.
Gia đình tôi có sáu người. Họ là ông bà nội, bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi.
Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi piano vì tôi rất thích Âm nhạc. Tôi cũng yêu thích tiếng Anh. Sau này, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Sample 5

Good afternoon teacher and all classmates. My name is Hoa.  And Pham Thanh Hoa is my full name. I am 9 years old. I am from the Nghe An countryside.
My hobby is reading comic books. I also like listening to music.
My favorite subject is English. In the future, I want to be an English teacher. I am very happy to be a part of your class 4B2.
Nice to meet you.
Chào buổi sáng cô giáo và tất cả các bạn cùng lớp. Tôi tên là Hoa. Và Phạm Thanh Hoa là tên đầy đủ của tôi. Tôi 9 tuổi. Tôi đến từ vùng quê Nghệ An.
Sở thích của tôi là đọc truyện tranh. Tôi cũng thích nghe nhạc.
Môn tôi yêu thích là tiếng Anh. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Em rất vui được là một phần của lớp 4B2 của các bạn.
Rất vui được gặp bạn.

Sample 6

Hello everyone! My name is Son. My full name is Nguyen Van Son. I am 9 years old. I am from Ha Tinh.

In my free time, I like reading comic books.
There are three people in my family: my father, my mother and me. I have no siblings. My father is a doctor. He is very warm-hearted and hard-working. My mother is a Math teacher. She is beautiful and gentle. My family is always happy together.
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Sơn. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Văn Sơn. Tôi 9 tuổi. Tôi quê ở Hà Tĩnh.
Trong thời gian rảnh của tôi, tôi thích đọc truyện tranh.
Có ba người trong gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi và tôi. Tôi không có anh chị em ruột. Cha tôi là bác sĩ. Ông ấy rất nhiệt tình và chăm chỉ. Mẹ tôi là giáo viên Toán. Bà ấy xinh đẹp và dịu dàng. Gia đình tôi luôn hạnh phúc bên nhau. 

Sample 7

Hi! Linh is my name. I was born in Quang Tri Province and grew up there. Over the past five years, my family has lived here.
I study in that 4th grade.
I am interested in playing badminton with my friends after school. My favorite subject is Maths. I am easy-going and humorous.
Nice to meet you all!
Chào! Tôi tên là Linh. Tôi sinh ra và lớn lên tại Tỉnh Quảng Trị. 5 năm qua, gia đình tôi sống ở đây.
Mình học lớp 4 đó.
Tôi thích chơi cầu lông với bạn bè sau giờ học. Môn học yêu thích của tôi là Toán. Tôi dễ gần và hài hước. Rất vui khi được gặp tất cả các bạn!

Sample 8

Hello everyone! I am Thuy Hoa. I study in the 4B class. I am 9 years old.

I love reading books and doing yoga. When I was 7, my mom showed me how to do yoga.
My family has 4 people, they are my father, my mother, my younger sister and me. I am sociable and kind.
Glad to meet you here today!
Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Thúy Hoa. Em học lớp 4B. Tôi 9 tuổi.
Tôi thích đọc sách và tập yoga. Khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi hướng dẫn tôi tập yoga.
Gia đình tôi có 4 người, họ là bố tôi, mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Tôi hòa đồng và tốt bụng. Rất vui được gặp bạn ở đây hôm nay!

Sample 9

Good morning teacher and classmates. My name is Tai. I am nine years old.


Ronaldo is a huge inspiration to me, and I enjoy playing football.
I’m friendly and outgoing.
Physics is my favorite subject. I would like to work as a teacher in the future.
It’s good to see you today.
Chào buổi sáng cô giáo và các bạn cùng lớp. Tôi tên là Tài. Tôi chín tuổi.
Ronaldo là nguồn cảm hứng to lớn đối với tôi, và tôi thích chơi bóng.


Tôi thân thiện và hướng ngoại. Vật lý là môn học yêu thích của tôi.
Tôi muốn làm việc như một giáo viên trong tương lai.

Thật tốt khi gặp bạn hôm nay.

Sample 10

Greetings, everyone! Phuong Lan is my name, and I’m nine years old.
I was born and raised in Ho Chi Minh City’s 4th District. Since 2012, my family has lived here.
I enjoy dancing and hope to become a dancer in the future.
I am helpful and generous.
It is a pleasure to be with you today.
Xin chào tất cả mọi người! Phương Lan là tên của tôi, và tôi chín tuổi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2012, gia đình tôi đã sinh sống tại đây.
Tôi thích khiêu vũ và hy vọng sẽ trở thành một vũ công trong tương lai.
Tôi hay giúp đỡ và hào phóng.
Thật vui khi được ở bên bạn ngày hôm nay.

Trên đây là các từ vựng, cấu trúc cũng như 10 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4 mà các bé có thể tham khảo. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các phụ huynh hướng dẫn bé học tiếng Anh hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *