Browse:

Speaking

Để học một ngôn ngữ mới, bạn cần rèn luyện kỹ năng nghe (Listening) tốt. Kỹ năng nghe tốt sẽ giúp bạn nói (Reading) tốt. Khi mới sinh ra, trẻ em không thể nói nhưng chúng có thể nghe mọi âm thanh chung quanh vì thế trước khi bạn nói hãy học lắng nghe.

Để luyện kỹ năng nghe tốt bạn nên nghe đa dạng các âm thanh từ nhiều đối tượng khác nhau như thầy của bạn, bạn học, người thân, … Nghe càng nhiều càng tốt, dành ra thời gian rảnh khoảng 30 phút mỗi ngày để nghe tiếng Anh. Và cuối cùng là nên rèn luyện song song giữa kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Twinkle Kids English khuyên bạn nên chủ động, tích cực tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh hoặc ra ngoài công viên để có cơ hội nói và nghe tiếng Anh từ người nước ngoài.