Browse:

Vocabulary

Trong tiếng Anh, từ vựng (Vocabulary) là “nguồn căn gốc rễ” để bạn có thể học những kỹ năng khác. Có được vốn từ vựng vững chắc, phong phú bạn có thể tiếp tục học ngữ pháp (Grammar).

Khi đã có từ vựng, ngữ pháp làm nền tảng, bạn có thể dễ dàng phát triển các kỹ năng Nghe (Listening)Nói (Speaking)Đọc (Reading)Viết (Writing) trong tiếng Anh.

Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng D. A. Wilkins nói rằng ““Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed.” (Tạm dịch: Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt; Không có từ vựng, không một thông tin nào có thể được truyền đạt). Vì thế nếu muốn học tiếng Anh đầu tiên bạn phải học thật tốt từ vựng.

Để học từ vựng đúng và nhớ lâu, bạn cần học mỗi ngày, làm quen dần với việc dùng từ điển để có thể nắm vững cách đọc và nghĩa chính xác của từ. Đồng thời ôn tập thường xuyên từ vựng đã học và vận dụng từ vựng bằng cách đọc thật nhiều thông tin, nghe nhạc, xem phim, … bằng tiếng Anh.