10 Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 7 ấn tượng

5/5 - (1 vote)

Giới thiệu bản thân là một cách luyện nói tiếng Anh căn bản mà bất kỳ ai học ngoại ngữ này đều cần phải luyện tập. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các cấu trúc, từ vựng và 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 7 hay!

Cấu trúc bài giới thiệu bản thân

Cấu trúc một bài giới thiệu bản thân

Các phần cần có trong phần giới thiệu bản thân:

 • Chào người nghe.
 • Giới thiệu tên, tuổi.
 • Quê quán.
 • Học vấn, nghề nghiệp.
 • Tính cách.
 • Sở thích, ước mơ.
 • Phương châm sống.
 • Gia đình.

Lời chào: Cách đơn giản và thường được dùng nhiều nhất là câu nói: Hello!, Hi!

Ngoài ra, còn có các cách chào khác như:

 • Good Morning (Chào buổi sáng), Good Afternoon (Chào buổi trưa), Good Evening (Chào buổi tối). 
 • Đối với những người thân thiết, bạn có thể nói: Morning!, Afternoon!, Evening!

Giới thiệu tên, tuổi:

Tên:

 • My name is … (Tên tôi là …)
 • I’m … (Có thể nêu họ tên đầy đủ)
 • You can call me …/ Everyone calls me… (Đây là tên ngắn gọn, thường dùng).

Tuổi:

 • I’m … years old. (Tôi … tuổi)
 • I’m over/ almost/ nearly… (Tôi trên/gần …)
 • I’m in my early twenties (Khoảng đầu 20 – 30 tuổi).
 • I’m in my late forties (Khoảng cuối 30 – 40 tuổi).

Quê quán

Mẫu câu:

 • I’m from …/ I come from …
 • My hometown is …
 • I was born in …
 • I grew up in …

Ex: My hometown is Hue. (Quê hương của tôi là Huế)

Công việc hiện tại

Mẫu câu:

 • I study at …
 • I am a/ an …
 • I work as a/ an …
 • I earn my living as a/ an…

Sở thích:

 • I’m interested in…
 • I’m keen on…
 • My hobby is…
 • I have good taste in…: Tôi có gu về…
 • Mở rộng: I spend + (thời gian) + hours on it. I love it because it makes me…

Từ vựng khi giới thiệu bản thân

Các từ vựng mô tả tính cách

Cheerful, FunnyVui vẻ
ExcitingThú vị
CarefulCẩn thận
CreativeSáng tạo
TalkativeHoạt ngôn
SincereChân thành
IntrovertedHướng nội
ExtrovertedHướng ngoại

Từ vựng mô tả sở thích 

Watch televisionXem tivi 
Go for a walkĐi dạo
Read booksĐọc sách
Listen to musicNghe nhạc
Photography / Take photographsChụp ảnh
SwimmingBơi
Hang out with friendsRa ngoài cùng bạn bè
Do sportsChơi thể thao 
Go shoppingMua sắm
SingHát

10 Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 7 hay

Sau khi đã tìm hiểu về cấu trúc cũng như từ vựng để giới thiệu bản thân hay, chúng ta sẽ cùng tham khảo thêm các mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 7. Chúng tôi đã giúp các bạn tổng hợp 10 mẫu dưới đây!

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 7
10 Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 7 ấn tượng

Đoạn văn mẫu 1

Hi everyone! My first name is An. I am 14 years old.
My family includes my parents, my sister and me in Hochiminh city.
I study at Nguyen Khuyen Secondary School. My favorite subjects are English and Maths.
I love playing badminton. I often play badminton with my friends on Sunday.
In my free time, I usually help my mother do housework and cook meals. Thank you for your listening!
Chào mọi người! Tên tôi là An. Tôi 14 tuổi.
Gia đình tôi bao gồm bố mẹ, chị gái và tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi học trường THCS Nguyễn Khuyến. Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Toán.
Tôi thích chơi cầu lông. Tôi thường chơi cầu lông với bạn bè của tôi vào Chủ Nhật.
Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường giúp mẹ tôi làm việc nhà và nấu ăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Đoạn văn mẫu 2

Hi. My name is Hue. I am 14 years old. I grew up in Ha Giang.
I am in 7th grade. I study at Nguyen Hue Secondary School.
I live with my parents. During school days, I go to school from 7 am to 5 pm. In my free time, I play on the computer.
I am also fond of listening to English songs because it helps me to improve my English skills. That’s all about myself.
Xin chào. Tôi tên là Huệ. Tôi 14 tuổi. Tôi lớn lên ở Hà Giang.

Tôi đang học lớp 7. Tôi học trường THCS Nguyễn Huệ.

Tôi sống với ba mẹ của tôi. Trong những ngày đi học, tôi đi học từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong thời gian rảnh của tôi, tôi chơi máy tính.
Tôi cũng thích nghe các bài hát tiếng Anh vì chúng giúp tôi cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Đó là tất cả về bản thân tôi.

Đoạn văn mẫu 3

Hi, my name is Ha. I’m 14 years old.
I live with my family in An Thanh Village. My family has four members: my father, my mother, my sister and me.
I study at Bao Lam Secondary School and it’s also my second home. Everyone is very friendly and helpful.
My favorite subjects are English and Music and I am good at them. My favorite sport is volleyball.

In my free time, I often watch TV. That’s all about myself.
Xin chào, tôi tên là Hà. Tôi 14 tuổi.

Tôi sống với gia đình tôi ở làng An Thanh. Gia đình tôi có bốn thành viên: ba tôi, mẹ tôi, em gái tôi và tôi.
Tôi học tại trường THCS Bảo Lâm và đó cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mọi người đều rất thân thiện và hữu ích.
Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc và tôi học rất giỏi. Bóng chuyền là môn thể thao yêu thích của tôi.
Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường xem TV. Đó là tất cả về bản thân tôi.

Đoạn văn mẫu 4

Hello everyone! My name is Minh and I am a 7th grade student at Quang Trung secondary school.
I am a curious and creative person, always exploring new ideas and ways of thinking.
In my free time, I love to draw and paint, play guitar, and read books about science and technology.
My favorite subjects in school are math and science, but I also enjoy learning about history and literature. That’s all about myself.
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên Minh, là học sinh lớp 7 trường THCS Quang Trung.
Tôi là một người tò mò và sáng tạo, luôn khám phá những ý tưởng và cách suy nghĩ mới.
Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích vẽ và tô màu, chơi ghi-ta và đọc sách về khoa học và công nghệ.
Môn học yêu thích của tôi ở trường là toán và khoa học, nhưng tôi cũng thích học về lịch sử và văn học. Đó là tất cả về bản thân tôi.

Đoạn văn mẫu 5

Hello everyone! My name is Thao and I am a 7th grade student at Le Van Tam secondary school in Dong Nai.
I am a friendly and outgoing person, always eager to make new friends and try new experiences.
In my free time, I enjoy playing sports like basketball and volleyball, as well as reading books and watching movies.
My favorite subjects in school are English and history. In the future, I want to become a teacher!
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Thảo và tôi là một học sinh lớp 7 trường THCS Lê Văn Tám, Đồng Nai.
Tôi là một người thân thiện và hướng ngoại, luôn mong muốn kết bạn mới và thử những trải nghiệm mới.
Khi rảnh rỗi, tôi thích chơi các môn thể thao như bóng rổ và bóng chuyền, cũng như đọc sách và xem phim.
Môn học yêu thích của tôi ở trường là tiếng Anh và lịch sử. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên!

Đoạn văn mẫu 6

Hello everyone! My name is Mai and I am a 7th grade student at Le Van Tam secondary school in Hoi An.
I am a creative and curious person who enjoys exploring new ideas and expressing myself through art and writing.
In my free time, I love to sketch and paint, as well as write stories and poetry.
My favorite subjects in school are literature and art, but I am also interested in science and math.
My dream is to become a professional artist and writer, and to inspire others through my work.
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Mai và tôi là học sinh lớp 7 trường THCS Lê Văn Tám, Hội An.
Tôi là một người sáng tạo và tò mò, thích khám phá những ý tưởng mới và thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật và viết lách.
Khi rảnh rỗi, tôi thích phác họa và vẽ tranh, cũng như viết truyện và làm thơ. Môn học yêu thích của tôi ở trường là văn học và nghệ thuật, nhưng tôi cũng quan tâm đến khoa học và toán học.
Ước mơ của tôi là trở thành một nghệ sĩ và nhà văn chuyên nghiệp, đồng thời truyền cảm hứng cho những người khác thông qua tác phẩm của mình.

Đoạn văn mẫu 7

Hi there, my name is Minh and I am a 7th grade student at Nguyen Hue Secondary School in Ho Chi Minh City.
I am an avid reader and love to learn about new things.

In my free time, I enjoy playing sports, particularly soccer, and spending time with my family and friends.
My favorite subjects in school are English and history, as I find them both fascinating and informative.
My dream is to become a successful businessman and use my skills and knowledge to make a positive impact on society.
Xin chào, tôi tên là Minh và tôi là học sinh lớp 7 tại trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi là một người ham đọc sách và thích tìm hiểu về những điều mới.
Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.
Môn học yêu thích của tôi ở trường là tiếng Anh và lịch sử, vì tôi thấy chúng vừa hấp dẫn vừa bổ ích.
Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt và sử dụng các kỹ năng và kiến thức của mình để tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Đoạn văn mẫu 8

Hello, my name is Lan and I am a 7th grade student at Nguyen Hue Secondary School in Da Nang City.
I am an outgoing and friendly person who loves to explore new things and make new friends.
My favorite hobbies are singing, dancing and playing musical instruments, such as the guitar and piano. I am also very interested in science and technology and hope to become an engineer in the future.
My dream is to develop innovative products and technologies that can help improve people’s lives and make a positive impact on society. 
Xin chào, tôi tên là Lan và tôi là học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đà Nẵng.
Tôi là một người hướng ngoại và thân thiện, thích khám phá những điều mới và kết bạn mới.
Sở thích yêu thích của tôi là ca hát, nhảy múa và chơi nhạc cụ, chẳng hạn như guitar và piano. Tôi cũng rất quan tâm đến khoa học và công nghệ và hy vọng sẽ trở thành một kỹ sư trong tương lai.
Ước mơ của tôi là phát triển các sản phẩm và công nghệ tiên tiến có thể giúp cải thiện cuộc sống của mọi người và tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

Đoạn văn mẫu 9

Hello, my name is Mai and I am a grade 7 student at Nguyen Hue secondary school.
I come from a small village called An Thanh, which is known for its beautiful rice fields and friendly people.

My dream is to become a doctor one day and help those in need, especially those who live in rural areas like my own village. I enjoy studying science and biology, and I hope to pursue this interest in the future.
Outside of school, I like to read books and spend time with my family and friends.
Xin chào, tôi tên là Mai và tôi là học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Huệ.
Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ tên là An Thạnh, được biết đến với những cánh đồng lúa tuyệt đẹp và những con người thân thiện.
Ước mơ của tôi là một ngày nào đó sẽ trở thành bác sĩ và giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn như làng của tôi. Tôi thích nghiên cứu khoa học và sinh học, và tôi hy vọng sẽ theo đuổi sở thích này trong tương lai.
Ngoài giờ học, tôi thích đọc sách và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Đoạn văn mẫu 10

Hi, my name is Minh and I am a student in grade 7 at Nguyen Hue secondary school. I live in Long An province with my family. In my free time, I enjoy playing soccer and reading books. My favorite subjects in school are science and math. My dream is to become a doctor and help people in need. Thank you for your listening!Xin chào, tôi tên là Minh và tôi là học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Huệ. Tôi sống ở tỉnh Long An với gia đình tôi. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi bóng đá và đọc sách. Môn học yêu thích của tôi ở trường là khoa học và toán học. Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Trên đây là các cấu trúc, từ vựng thông dụng cũng như 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 7 ấn tượng mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh học tiếng Anh hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *