10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6

4.6/5 - (66 votes)

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 là một phần quan trọng khi các em học sinh học môn ngoại ngữ này. Để có thể giới thiệu bản thân ấn tượng, các em cần chuẩn bị thật tốt và luyện tập thường xuyên. Để giúp các em có một bài giới thiệu hay, bài viết này sẽ cung cấp 5 bài mẫu có dịch để các em tham khảo!

Cấu trúc bài tự giới thiệu bản thân

Cấu trúc một bài giới thiệu bản thân

Khi muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, các em học sinh cần giới thiệu về các thông tin sau:

1. Họ tên, tuổi, quê quán

Các em học sinh lớp 6 khi giới thiệu bản thân có thể dùng các mẫu câu dưới đây:

Giới thiệu tên

 • My name is ….. (Tên của tôi là …)
 • I am ….. (Tôi là…..)
 • My first name is … (Tên của tôi là….)
 • My last name is … (Họ của tôi là…)
 • …… is my name. (…. là tên của tôi.)

Giới thiệu tuổi

 • I am … years old. (Tôi … tuổi.)
 • I am almost …. (Tôi sắp .. tuổi.)
 • I am nearly ….. (Tôi gần … tuổi.)

Quê quán, nơi ở

 • I am from…. (Tôi đến từ …)
 • I come from…. (Tôi đến từ…)
 • I was born in … (Tôi sinh ra ở…)
 • My hometown is ….. (Quê hương của tôi là …)

2. Về gia đình

Những mẫu câu thường sử dụng khi giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh bao gồm:

 • There are …. members/ people in my family. (Có … người trong gia đình tôi.)
 • My family has … members/ people. (Gia đình tôi có … người.)
 • I have a sister/ brother. (Tôi có chị gái/ anh trai.)
 • I am an only child. (Tôi là con một).

3. Về trình độ học vấn, sở thích

Về trình độ học vấn

 • I’m in 6th grade. (Tôi đang học lớp 5.)
 • I’m in 6A class. (Tôi đang học lớp 5A.)
 • I am a pupil/ student at … (Tôi đang là học sinh tại …)

Sở thích

 • I like/ love/ enjoy … (reading books, playing soccer, shopping, …) (Tôi thích … (đọc sách, chơi đá bóng, mua sắm,…)
 • My hobbies are playing football and swimming. (Sở thích của tôi là chơi bóng đá và bơi.)

4. Về mơ ước trong

Giới thiệu về mơ ước trong tương lai

I want/hope to become a/ an ( policeman, doctor, princess, astronaut…)  

(Tôi muốn trở thành/hy vọng trở thành một (cảnh sát, bác sĩ, công chúa, phi hành gia…))

Giải thích lý do vì sao

Because I want to fly around the world. 

(Bởi vì tôi muốn bay vòng quanh thế giới.)

10 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 ấn tượng có dịch

Dưới đây là 5 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 ấn tượng mà chúng tôi tổng hợp được. Mời ba mẹ và các em học sinh lớp 6 cùng tham khảo:

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6
Tham khảo mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 và học thêm nhiều từ vựng mới nhé

Mẫu 1

Hi everyone. My name is Linh Chi. I’m in grade 6B at Nguyen Hue secondary school.
I live with my parents in Da Nang. I’m an only child so I don’t have any siblings. So often when I’m alone at home, I’m pretty sad.
I love Math and Geography. They help me discover interesting things.
My hobby is playing the piano. After finishing my homework, I usually play the piano. Sometimes, I play soccer with my neighbor.
In the future, I want to become a tour guide to help people discover beautiful places.
Chào mọi người. Tôi tên Linh Chi. Tôi học lớp 6B trường THCS Nguyễn Huệ.
Tôi sống với bố mẹ tôi ở Đà Nẵng. Tôi là con một nên không có anh chị em. Vì vậy, nhiều khi ở nhà một mình, tôi khá buồn.
Tôi yêu môn Toán và Địa lý. Chúng giúp tôi khám phá những điều thú vị.
Sở thích của tôi là chơi piano. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi thường chơi piano. Đôi khi, tôi chơi bóng đá với hàng xóm của tôi.
Trong tương lai, tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch để giúp mọi người khám phá những địa điểm đẹp.

Mẫu 2

Good morning. My name is Ha Anh. I’m 11 years old and I come from Hoi An.

I’m living with my family: my mom, my dad and my elder brother.
I’m in grade 6A3 at Le Loi secondary school. I’m good at Math, I love numbers and calculations.
My hobby is singing because it makes me happy and relaxed.

In the future, I wish to be a professional singer.
Chào buổi sáng. Tôi tên là Hà Anh. Tôi 11 tuổi và tôi đến từ Hội An.


Tôi đang sống với gia đình tôi: mẹ tôi, bố tôi và anh trai tôi.
Tôi học lớp 6A3 trường THCS Lê Lợi. Tôi giỏi Toán, tôi thích những con số và phép tính.
Sở thích của tôi là ca hát bởi vì nó làm cho tôi hạnh phúc và thoải mái.
Trong tương lai, tôi muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Mẫu 3

Hello teacher and all classmates. My name is Thuy. I’m 11 years old and I come from Hue.

I’m living with my family: my dad, my mom and my brother.
I’m in grade 6A at Le Lai secondary school. I’m good at Math and I want to be a math teacher in the future.
My hobby is drawing pictures. Nice to meet you, guys.
Xin chào thầy và tất cả các bạn trong lớp. Tôi tên là Thủy. Tôi 11 tuổi và tôi đến từ Huế.

Tôi đang sống với gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi và anh trai tôi.

Em học lớp 6A trường THCS Lê Lai. Tôi giỏi môn Toán và tôi muốn trở thành một giáo viên dạy toán trong tương lai.
Sở thích của tôi là vẽ tranh. Rất vui được gặp các bạn.

Mẫu 4

Good morning teacher! My name is Quynh Nga, I’m 11 years old.
I live on Tran Phu Street, with my family: my dad, my mom and my brother.
I study at Nguyen Cong Tru Secondary School.
My favorite food is hamburgers. My favorite drink is orange juice. I like Math best because it’s interesting. After school, I often watch cartoons and children’s films. My best friends are Quynh.
In the future I wish to be a teacher. Thanks for your listening.
Giáo viên buổi sáng tốt lành! Tên tôi là Quỳnh Nga, tôi 11 tuổi.

Tôi sống trên đường Trần Phú, với gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi và anh trai tôi.
Tôi học trường THCS Nguyễn Công Trứ.
Món ăn yêu thích của tôi là hamburger. Thức uống yêu thích của tôi là nước cam. Tôi thích môn Toán nhất vì nó thú vị. Sau giờ học, tôi thường xem phim hoạt hình và phim thiếu nhi. Những người bạn tốt nhất của tôi là và Quỳnh.
Trong tương lai tôi muốn trở thành một giáo viên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.

Mẫu 5

I’m Phuong Linh, and I live in Hue. I study in class 6B in Le Loi secondary school.
I like to eat simple and healthy food. I like dancing, playing badminton, reading books and cooking in my free time.
I always try my best to do well in the exams whether the main or class tests.
I have many friends however Hoa is my best friend.
Tôi là Phương Linh, sống ở Huế. Tôi học lớp 6B trường THCS Lê Lợi.
Tôi thích ăn thức ăn đơn giản và lành mạnh. Tôi thích khiêu vũ, chơi cầu lông, đọc sách và nấu ăn khi rảnh rỗi.
Tôi luôn cố gắng hết sức để làm tốt trong các kỳ thi dù là bài kiểm tra chính hay bài kiểm tra trên lớp.
Tôi có nhiều bạn nhưng Hoa là bạn thân nhất của tôi.

Mẫu 6

Hello! My name is Sarah and I am a 6th grade student in Hoan Kiem secondary school.

I love to learn and am always eager to try new things. In my free time, I enjoy reading books, playing sports, and spending time with my family and friends.
In the future I wish to be a teacher. Thanks for your listening.
Xin chào! Tôi tên là Sarah và tôi là học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm.
Tôi thích học hỏi và luôn mong muốn thử những điều mới. Khi rảnh rỗi, tôi thích đọc sách, chơi thể thao và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.
Trong tương lai, tôi muốn trở thành giáo viên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Mẫu 7

Hello everyone! My name is Nguyen and I am a 6th grade student at Hoang Ha secondary school.
I am a curious and hardworking student, always eager to learn and explore new ideas.
In my free time, I love to read books, play soccer, and spend time with my family and friends.
My favorite subjects in school are math and science, but I also enjoy learning about history and geography. Nice to meet you, guys.
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên Nguyên là học sinh lớp 6 trường THCS Hoàng Hà.
Tôi là một học sinh tò mò và chăm chỉ, luôn mong muốn học hỏi và khám phá những ý tưởng mới.
Khi rảnh rỗi, tôi thích đọc sách, chơi bóng đá và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.
Môn học yêu thích của tôi ở trường là toán và khoa học, nhưng tôi cũng thích học về lịch sử và địa lý. Rất vui được gặp các bạn.

Mẫu 8

Hello everyone! My name is Minh and I am a 6th grade student at Van Lang secondary school.

I am an energetic and creative person, always looking for new ways to express myself and connect with others.

In my free time, I love to draw and paint, write stories and poetry, and play music on my guitar. I am also an avid reader, and love to lose myself in the pages of a good book.
At school, my favorite subjects are art and English, but I also enjoy learning about science and social studies. Thank for you listening!
Xin chào tất cả mọi người! Mình tên là Minh, là học sinh lớp 6 trường THCS Văn Lang.
Mình là một người năng động và sáng tạo, luôn tìm kiếm những cách mới để thể hiện bản thân và kết nối với những người khác.
Khi rảnh rỗi, mình thích vẽ và vẽ, viết truyện và thơ, và chơi nhạc trên cây đàn guitar của mình. Mình cũng là một người ham đọc sách và thích đắm chìm trong những trang sách hay.
Ở trường, các môn học yêu thích của mình là mỹ thuật và tiếng Anh, nhưng mình cũng thích học về khoa học và nghiên cứu xã hội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Mẫu 9

Hello everyone! My name is Linh and I am a 6th grade student at Le Van Tam secondary school.
I am a friendly and outgoing person, always eager to make new friends and explore new places.
In my free time, I love to play sports, especially volleyball and badminton, and spend time with my family and friends.
My favorite subjects in school are math and history, but I also enjoy learning about science and literature. Nice to meet you!
Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Linh, là học sinh lớp 6 trường THCS Lê Văn Tám.
Tôi là một người thân thiện và hướng ngoại, luôn mong muốn kết bạn mới và khám phá những địa điểm mới.
Khi rảnh rỗi, tôi thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng chuyền và cầu lông, và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.
Môn học yêu thích của tôi ở trường là toán và lịch sử, nhưng tôi cũng thích học về khoa học và văn học. Rất vui được gặp bạn!

Mẫu 10

Hello everyone! My name is Huyen and I am a 6th grade student at Quang Trung secondary school.
I am a curious and thoughtful person, always seeking to understand the world around me.
In my free time, I love to read books, listen to music, and play with my pet dog.
My favorite subjects in school are science and English.

In the future, I want to become a doctor. Thanks for your listening!
Xin chào tất cả mọi người! Mình tên là Huyền, là học sinh lớp 6 trường THCS Quang Trung.
Mình là một người tò mò và chu đáo, luôn tìm cách hiểu thế giới xung quanh tôi.
Khi rảnh rỗi, mình thích đọc sách, nghe nhạc và chơi với chú chó cưng của mình.
Môn học yêu thích của mình ở trường là khoa học và tiếng Anh.
Trong tương lai, mình muốn trở thành một bác sĩ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cấu trúc cũng như 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6. Chúc các bạn học sinh sẽ có cho mình một bài giới thiệu thật ấn tượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *