Nắm chắc cấu trúc Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive

5/5 - (1 vote)

Với bài viết hôm nay, Twinkle Kids English giới thiệu đến các bạn cấu trúc Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive – một cấu trúc ngữ pháp rất hay được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh và cả trong những bài tập, bài thi ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng chúng mình tham khảo qua nhé!

Từ để hỏi WH trong tiếng Anh là gì?

Thế nào là từ để hỏi WH trong tiếng Anh
Thế nào là từ để hỏi WH trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ta sẽ có một số từ để hỏi WH hay WH-questions thông dụng, cái tên WH của chúng có ý nghĩa rằng đa số chúng đều bắt đầu bằng hai chữ WH, ví dụ như:

 • Who – ai

E.g.: Who is that? (Đó là ai vậy?)

 • What – cái gì

E.g.: What is that thing? (Thứ đó là gì thế?)

 • Where – ở đâu

E.g.: Where are you guys? (Các bạn đâu rồi?)

 • When – khi nào

E.g.: When do we have English class? (Ta có môn Anh khi nào?)

 • Why – tại sao

E.g.: Why are you here? (Sao em lại ở đây?)

 • Which – cái nào

E.g.: Which dress does she like? (Cô ấy thích cái đầm nào?)

 • Whom – ai, cái gì (làm tân ngữ)

E.g.: Whom did you see? (Anh đã gặp ai?)

 • Whose – của ai

E.g.: Whose bag is this? (Túi của ai đây?)

 • How – làm thế nào, bao nhiêu,…

E.g.: How can you do this? (Sao bạn làm vậy được?)

How many cars are there? (Có bao nhiêu chiếc xe hơi?)

How long will it take? (Nó sẽ mất bao lâu?)

>>> Xem thêm: Nắm chắc kiến thức về các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive

Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive
Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive

Qua phần trên, các bạn có thể thấy rằng Từ để hỏi (WH) thường chỉ đứng ở đầu câu hỏi, tuy nhiên đối với cấu trúc mà chúng ta sắp xem dưới đây thì những từ Từ để hỏi (WH) có thể được sử dụng trước to-infinitive (to + động từ nguyên mẫu). Vậy chức năng, công thức và cách ứng dụng cấu trúc này như thế nào, Twinkle Kids English mời các bạn xem qua phần dưới đây.

Chức năng của cấu trúc Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive được ta dùng để diễn tả gián tiếp một tình huống khó khăn hoặc không chắc chắn của đối tượng nói, dù là có được giải quyết hay chưa, hoặc ám chỉ hành động tốt nhất là gì. Ví dụ như:

E.g.: I don’t know how to use this machine. (Tôi không biết dùng cái máy này.)

My friends told me what to prepare for the exam. (Các bạn tôi cho tôi biết phải chuẩn bị gì cho bài thi.)

Do you know where to go? (Bạn biết nên đi đâu không?)

Cấu trúc Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive

Với cấu trúc chính của Từ để hỏi (WH) đi cùng to-infinitive, ta có:

V + WH + to + V-infinitive

E.g.: I don’t know what to say. (Tôi không biết nên nói gì.)

My mom told me when to go to grandma’s house. (Mẹ bảo với tôi khi nào nên đến nhà ngoại.)

Một số động từ có thể được dùng trước Từ để hỏi (WH) đi cùng to-infinitive:

 • Ask
 • Wonder 
 • Be sure
 • Have no idea
 • Know
 • Tell
 • Understand
 • Forget
 • Find out
 • Decide
 • etc.

Bạn có thể thêm phủ định – not ở trước các động từ này tùy vào ngữ cảnh của câu nhé, ví dụ như:

E.g.: Alex asked me where to find Lucy. (Alex hỏi tôi nên tìm Lucy ở đâu.)

She has no idea how to open the box. (Cô ấy không biết cách mở cái hộp.)

The driver wasn’t sure which way to go. (Tài xế không chắc chắn nên đi đường nào.)

Chú ý

 • Cấu trúc WH + to-infinitive đồng nghĩa với các cấu trúc của động từ khiếm khuyết như should / can / could.

E.g.: I don’t know which I should choose.

= I don’t know which to choose. (Tôi không biết nên chọn cái nào.)

 • Chúng ta có thể dùng hầu hết các từ để hỏi trong cấu trúc Từ để hỏi (WH) đi cùng to-infinitive, trừ từ why (vì sao).
 • Ta có thể dùng whether trong cấu trúc Từ để hỏi (WH) đi cùng to-infinitive nhưng không thể dùng if.

E.g.: She still can’t decide whether to go or not. (Cô ấy vẫn chưa quyết định được là nên đi hay không.)

 • Sau những từ để hỏi như what, which, whose, how many hay how much, ta có thể có danh từ đi kèm.

E.g.: The driver wasn’t sure which way to go. (Tài xế không chắc chắn nên đi đường nào.)

 • Bạn cũng có thể dùng cấu trúc này sau một giới từ.

E.g.: I was thinking about what to wear to the party. (Tôi suy nghĩ về việc nên mặc gì khi đi dự tiệc.)

Bài tập từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive

Bài tập từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive
Công thức từ để hỏi WH

Rewrite the following sentences using “WH + to-infinitive” structure

 1. I don’t know what I should do.
 2. Andy can’t decide whether he should go or stay home.
 3. Please tell me how I can get to the train station.
 4. Manny told us where we could find the book.
 5. Alain told me how I should turn on the heating.
 6. I didn’t know what size I should buy.
 7. Nobody told us where we should meet.
 8. Do you know to open this packet? (use “have any idea”)
 9. Do you know where I could find Anna?
 10.  “Who should I turn to for help?” He asked. (use “have no idea”)
 11. I was wondering if I should ring you or not.
 12.  “How should we use this support service?” They asked.
 13. “I’m not sure how much should I tip the waiter,” Anna said.
 14. Could you tell me where I should sign my name?
 15. Do you know which way shall we go?

Đáp án

 1. I don’t know what to do.
 2. Andy can’t decide whether to go or (to) stay home.
 3. Please tell me how to get to the train station.
 4. Manny told us where to find the book.
 5. Alain told me how to turn on the heating. 
 6. I didn’t know what size to buy.
 7. Nobody told us where to meet. 
 8. Do you have any idea how to open this packet?
 9. Do you know where to find Anna?
 10. He had no idea who to turn to for help.
 11. I was wondering whether to ring you. 
 12.  They asked how to use that support service.
 13. Anna wasn’t sure how much to tip the waiter.
 14. Could you tell me where to sign my name?
 15. Do you know which way to go?

Hy vọng sau khi tham khảo qua bài viết trên, các bạn đã có thể nắm vững cấu trúc ngữ pháp Từ để hỏi WH đi cùng to-infinitive trong tiếng Anh để ứng dụng cấu trúc này thành thạo hơn trong việc học tiếng Anh và trong giao tiếp hằng ngày. Twinkle Kids English chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *