Nắm chắc kiến thức về các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

5/5 - (1 vote)

Với bài viết hôm nay, Twinkle Kids English gửi đến các bạn học sinh lớp 6 phần tổng hợp những kiến thức cần thiết về các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6, giúp các bạn ôn tập cách dùng các từ để hỏi hiệu quả hơn.

Các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

Trong tiếng Anh, từ để hỏi là những từ được sử dụng để bắt đầu câu hỏi và thường bắt đầu bằng từ WH- nên ta còn gọi những từ này là WH- question. Sau đây, chúng ta sẽ đến với một số từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6 mà các bạn học sinh sẽ thường gặp.

Các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6 thông dụng

Từ để hỏiÝ nghĩaVí dụ
WhoAiWho are you? (Bạn là ai?)
WhatCái gìWhat is she doing? (Cô ấy đang làm gì?)
What timeMấy giờWhat time do you go home? (Mấy giờ bạn về nhà?)
WhereỞ đâuWhere is the dog? (Con chó đang ở đâu?)
WhenKhi nàoWhen do you go to school? (Khi nào bạn đi học?)
WhyTại saoWhy is he late? (Tại sao anh ta đi trễ?)
HowLàm thế nào, làm saoHow are you? (Bạn khỏe không?)How do I turn on this TV? (Làm sao mở TV này?)
How oldBao nhiêu tuổiHow old is you sister? (Em gái bạn bao nhiêu tuổi?)
How farBao xaHow far is it from your house to school? (Nhà bạn cách trường bao xa?)
How longBao lâuHow long does it take from your house to school? (Từ nhà bạn đến trường mất bao lâu?)
How manyBao nhiêu (dùng cho danh từ đếm được)How many apples are there? (Có bao nhiêu trái táo?)
How muchBao nhiêu (dùng cho danh từ không đếm được)How much cheese would you like? (Bạn muốn bao nhiêu phô mai?)How much is this dress? (Cái đầm nào bao nhiêu tiền?)
How oftenBao lâu một lầnHow often do they go to the cinema? (Bao lâu họ mới đi xem phim một lần?)

Vậy làm thế nào để chúng ta đặt câu hỏi với các từ này?

>>> Xem thêm: Tổng hợp về câu hỏi Yes-No trong tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi với các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

tu-de-hoi-trong-tieng-anh-lop-6-2
Cách đặt câu hỏi với các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

Khi đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6, các bạn học sinh chú ý như sau:

 • Nếu trong câu hỏi đã có động từ be như am / is / are hoặc các động từ khiếm khuyết can / will / shall / could / would / have/ has / had / etc. thì ta sẽ đảo chúng ra đứng trước chủ ngữ.

E.g.: Who is that man? (Người đàn ông đó là ai?)

When can I go home? (Khi nào tôi có thể về nhà?)

 • Nếu trong câu hỏi chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ. Các trợ động từ để mượn mà các bạn sẽ thường gặp là do, does hoặc did.

E.g.: What did you do last night? (Đêm qua cậu làm gì?)

Why does she think so? (Tại sao cô ấy nghĩ như vậy?)

Twinkle Kids English mời các bạn tham khảo các bước đặt câu hỏi với các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6 như sau:

Bước 1: Các bạn đặt câu khẳng định trước.

I go to school. (Tôi đến trường.)

She will learn English at 8AM. (Cô ấy sẽ học tiếng Anh lúc 8 giờ sáng.)

Bước 2: Các bạn xem trong câu khẳng định đã đặt có bao gồm động từ be hoặc các động từ khiếm khuyết như (can, could, will, would,…) không, nếu có thì ta sẽ đảo chúng lên trên chủ ngữ.

I go to school. (Tôi đến trường.) → không có động từ be hoặc động từ khiếm khuyết

She will learn English at 8AM. (Cô ấy sẽ học tiếng Anh lúc 8 giờ sáng.) → có động từ khiếm khuyết “will” nên ta sẽ đẩy lên trước chủ ngữ: will she learn English at 8AM.

Bước 3: Nếu trong câu không có động từ be hoặc các động từ khiếm khuyết như (can, could, will, would,…), ta sẽ mượn trợ động từ do, does hoặc did tùy theo chủ ngữ và thì của câu.

I go to school. (Tôi đến trường.) → không có động từ be hoặc động từ khiếm khuyết, ta mượn trợ động từ do, chuyển thành: do I go to school.

Bước 4: Các bạn lựa chọn từ để hỏi phù hợp với mục đích hỏi của mình và cho từ để hỏi lên đầu câu.

do I go to school: mục đích hỏi là “bạn đi đâu?” vì thế ta sẽ thay “I” bằng “you”, bỏ “school” đi và thêm “Where” vào đầu câu. 

→ Where do you go? (Bạn đi đâu?)

will she learn English at 8AM: mục đích hỏi là “Mấy giờ/Khi nào cô ấy sẽ học tiếng Anh?” vì thế ta sẽ bỏ “at 8AM” đi và thêm “What time” hoặc “When” vào đầu câu. 

→ What time will she learn English?

→ When will she learn English?

>>> Xem thêm: Tổng hợp về câu hỏi Yes-No trong tiếng Anh

Sau đây, mời các bạn học sinh cùng Twinkle Kids English thực hành ứng dụng từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6 với một số bài tập nhỏ bên dưới.

Bài tập về các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

tu-de-hoi-trong-tieng-anh-lop-6-3
Cùng làm bài tập về các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6

Bài 1: Choose the correct WH-

 1. Who / Why / Where are the students now?
 • They are outside now.
 1. How / Who / Why is Andy in bed?
 • Because he is very sleepy.
 1. What / When / How old is the final exam?
 • It’s on Tuesday.
 1. How much / When / How are the apples?
 • 30.000 VND a kilo.
 1. How much / How old / When is your mother?
 • She is 40 years old.
 1. What / Where / Who colour is the sky?
 • It is blue.
 1. How / How many / Why do you go to work every morning?
 • I go to work by bus.
 1. Where / What / When are my glasses?
 • They are on the table.
 1. Why / What / When do you go home every day?
 • I usually go home at 5 PM.
 1. How / Where / What is on the shelf?
 • There are some books.

Bài 2: Fill in the blanks with what, when, where, who or why

 1. ________ is the station?
 2. ________ lives here?
 3. ________ is Amy sad?
 4. ________ colour is it?
 5. ________ does the film start?
 6. ________ is your school?
 7. ________ is your friend?
 8. ________ time is it?
 9. ________ can I call him?
 10. ________ do you smile?

Bài 3: Make questions for the underlined words or phrases

 1. Your key is on the table.
 2. She bought the apples at the supermarket.
 3. They went to London.
 4. He likes to read novels.
 5. I often visit my grandma on Sundays.
 6. The girls watched a film.
 7. I am excited because I am going to have a party.
 8. That woman is my teacher.
 9. The bank is opposite the restaurant.
 10. He went home at 5 PM.
 11. I’m fine, thank you.
 12. They go to school by bus.
 13. The book is 45,000 VND.
 14. You can find her at the office.
 15. I would like some cheese.

Đáp án

Bài 1

 1. Where
 2. Why
 3. When
 4. How much 
 5. How old
 6. What
 7. How
 8. Where
 9. When
 10. What 

Bài 2

 1. Where
 2. Who
 3. Why
 4. What
 5. When
 6. Where
 7. Who
 8. What
 9. When
 10. Why

Bài 3

 1. Where is my key?
 2. Where did she buy the apples?
 3. Where did they go
 4. What does he like to read?
 5. How often do you visit your grandma?
 6. What did the girls watch?
 7. Why are you excited?
 8. Who is that woman?
 9. Where is the bank?
 10. What time did he go home?
 11. How are you?
 12. How do they go to school?
 13. How much is the book?
 14. Where can you find her?
 15. What would you like?

Trên đây là phần tổng hợp kiến thức về các từ để hỏi trong tiếng Anh lớp 6, hy vọng qua bài viết này Twinkle Kids English đã giúp các bạn học sinh hiểu và nắm vững hơn phần kiến thức ngữ pháp quan trọng này. Chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *