Những câu hỏi tiếng Anh về gia đình và cách trả lời ấn tượng

5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, gia đình – family /ˈfæmɪli/ cũng là một chủ đề giao tiếp mà ta rất hay gặp hàng ngày. Hôm nay, mời các bạn cùng Twinkle Kids English điểm qua những từ vựng cũng như những câu hỏi tiếng Anh về gia đình.

Gia đình là hai từ thiêng liêng nhất trong cuộc đời con người. Mỗi chúng ta đều có một gia đình nhỏ để làm điểm tựa và một gia đình lớn để yêu thương. Vì thế hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này và nắm thật nhiều ý hay để diễn dạt thật tốt nhé! 

Từ vựng về gia đình tiếng Anh

từ vựng chủ đề gia đình
Từ vựngIPAÝ nghĩa
FamilyˈfæmɪliGia đình
Father ˈfɑːðə Bố
MotherˈmʌðəMẹ
SonsʌnCon trai
DaughterˈdɔːtəCon gái
Parent(s)ˈpeərənt(ɛs)Cha mẹ, phụ huynh
ChildʧaɪldCon
ChildrenˈʧɪldrənCác con
HusbandˈhʌzbəndChồng
WifewaɪfVợ
BrotherˈbrʌðəAnh em trai
SisterˈsɪstəChị em gái
UncleˈʌŋklChú bác
AuntɑːntCô dì
Nephewˈnɛvju(ː)Cháu trai
NieceniːsCháu gái
CousinˈkʌznAnh chị em họ
Grandmotherˈgrænˌmʌðə
GrandfatherˈgrændˌfɑːðəÔng
GrandparentsˈgrænˌpeərəntsÔng bà
GrandsonˈgrænsʌnCháu trai
GranddaughterˈgrænˌdɔːtəCháu gái
GrandchildˈgrænʧaɪldCháu
GrandchildrenˈgrænʧɪldrənCác cháu
PartnerˈpɑːtnəBạn đời
FiancéfiˈɑnseɪHôn phu
FiancéefiˈɑnseɪHôn thê
GodfatherˈgɒdˌfɑːðəCha đỡ đầu
GodmotherˈgɒdˌmʌðəMẹ đỡ đầu
GodsonˈgɒdsʌnCon trai đỡ đầu
GoddaughterˈgɒdˌdɔːtəCon gái đỡ đầu
StepfatherˈstɛpˌfɑːðəCha dượng
StepmotherˈstɛpˌmʌðəMẹ kế
StepsonˈstɛpsʌnCon trai riêng
StepdaughterˈstɛpˌdɔːtəCon gái riêng
StepbrotherˈstɛpˌbrʌðəAnh em trai kế
StepsisterˈstɛpˌsɪstəChị em gái kế
Half-sisterˈhɑːfˈsɪstəChị em gái cùng cha khác mẹ
Half-brotherˈhɑːfˌbrʌðəAnh em trai cùng cha khác mẹ
Mother-in-lawˈmʌðərɪnlɔːMẹ chồng, mẹ vợ
Father-in-lawˈfɑːðərɪnlɔːBố chồng, bố vợ
Son-in-lawˈsʌnɪnlɔːCon rể
Daughter-in-lawˈdɔːtərɪnlɔːCon dâu
Sister-in-lawˈsɪstərɪnlɔːChị em dâu
Brother-in-lawˈbrʌðərɪnlɔːAnh em rể

Những câu hỏi tiếng Anh về gia đình

Dạng câu hỏi Yes / No

Với dạng câu hỏi này, bạn sẽ trả lời Yes (có) hoặc No (không) và sau đó đưa ra lý do cho câu trả lời của mình hoặc thêm ví dụ nếu cần.

Những câu hỏi tiếng Anh về gia đình
Câu hỏiÝ nghĩa
Are chores assigned to children in your family?Các công việc nhà có được giao cho con cái trong gia đình bạn không?
Are friends more important than family? What do you think?Bạn bè có quan trọng hơn gia đình không? Bạn nghĩ sao?
Are you married?Bạn đã có gia đình chưa?
Are you the oldest among your brothers and sisters?Bạn là người lớn tuổi nhất trong số các anh chị em của bạn?
Are your parents strict?Bố mẹ bạn có nghiêm khắc không?
Did you ever meet any of your great-grandparents?Bạn đã từng gặp bất kỳ ông bà cố nào của mình chưa?
Do you get along well with your brothers and sisters?Bạn có hòa thuận với anh chị em của mình không?
Do you get along well with your family?Bạn có hòa thuận với gia đình của bạn không?
Do you have a curfew?Bạn có giờ giới nghiêm không?
Do you have any brothers or sisters? If so, how old are they?Bạn có anh chị em không? Nếu vậy, họ bao nhiêu tuổi?
Do you have to clean your own room?Bạn có phải dọn phòng riêng của bạn?
Do you like your family? Why or why not?Bạn có thích gia đình mình? Tại sao hoặc tại sao không?
Do you live with any of your grandparents?Bạn có sống với ông bà nào không?
Do you live with your parents?Bạn có sống với bố mẹ của bạn không?
Do you often argue with your mother or father? What about?Bạn có hay tranh luận với mẹ hoặc bố của mình không? Về điều gì?
Do you often visit your grandparents?Bạn có thường về thăm ông bà của mình không?
Do your parents let you stay out late?Bố mẹ bạn có cho bạn đi chơi khuya không?
Does your family pressure you to behave in a certain way?Gia đình bạn có áp lực bạn phải cư xử theo một cách nào đó không?
Does your parents make you clean your room?Bố mẹ bạn có bắt bạn dọn phòng không?
Is spanking a good way to discipline children?Đánh đòn có phải là giải pháp tốt để kỷ luật trẻ không?
Should children help with the housework?Trẻ em có nên phụ giúp việc nhà không?
Should parents give their children pocket money?Liệu cha mẹ có nên cho con cái tiền tiêu vặt không?
Should parents totally trust their children and vice versa?Cha mẹ có nên hoàn toàn tin tưởng con cái và ngược lại không?
When you’ve grown up, should your parents make decisions for you?Khi bạn đã trưởng thành, bố mẹ bạn có nên đưa ra quyết định thay bạn không?

Một số ví dụ về câu trả lời:

Q: Do you get along well with your brothers and sisters?

A: Some people get along extremely well with their siblings, and some hardly ever speak to their siblings. I am the first type: my sisters are my best friends and I truly love and trust them my whole life. (Một số người cực kỳ hòa thuận với anh chị em của họ, và một số hiếm khi nói chuyện với anh chị em của họ. Tôi là kiểu người đầu tiên. Các chị của tôi là những người bạn tốt nhất của tôi và tôi thực sự yêu thương, tin tưởng họ suốt cuộc đời mình.)

Q: Is spanking a good way to discipline children?
A:
Yes, but I think spanking is most effective as a deterrent to undesirable behaviour for younger children from 3 years old until 7 or 8. That’s because reasoning and taking away privileges often simply don’t work with kids in that age range. However, after kids went to primary school, this method should not be used. (Đúng, nhưng tôi nghĩ đánh đòn là hiệu quả nhất để ngăn chặn hành vi không mong muốn đối với trẻ nhỏ hơn từ 3 tuổi đến 7 hoặc 8. Đó là vì nói lý do và tước bỏ đặc quyền thường không hiệu quả với trẻ ở độ tuổi đó. Tuy nhiên, sau khi trẻ đi học tiểu học thì không nên áp dụng phương pháp này.)

Q: Does your parents make you clean your room?

A: Yes, my mom certainly did. I made my bed in the morning and every Saturday, the room had to be vacuumed, dusted and the bedding changed – by me of course. (Có, mẹ tôi chắc chắn đã làm như vậy. Tôi dọn giường vào buổi sáng và thứ Bảy hàng tuần, căn phòng phải được hút bụi, quét bụi và thay ga trải giường – tất nhiên là do tôi làm.)

Dạng câu hỏi WH-

WH- question là dạng câu hỏi khai thác thông tin, ở đây bạn sẽ không trả lời là Yes hay No mà sẽ cung cấp thông tin do người hỏi yêu cầu.

Những câu hỏi tiếng Anh về gia đình
Câu hỏiÝ nghĩa
Do you live in a nuclear family or an extended family?Bạn sống trong một gia đình hạt nhân hay một đại gia đình?
For whom are you named?Bạn được đặt tên theo ai?
How big is your family?Gia đình bạn lớn như thế nào? (số thành viên)
How many (first) cousins do you have?Bạn có bao nhiêu (đầu tiên) anh chị em họ?
How many aunts and uncles do you have?Bạn có bao nhiêu cô dì chú bác?
How many brothers and sisters do you have?Bạn có bao nhiêu anh chị em?
How many children do you have?Bạn có bao nhiêu đứa con?
How many members do you have in your family altogether?Gia đình bạn có bao nhiêu thành viên?
How many people are in your family?Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?
How often do you see your cousins?Bạn thường gặp những người anh em họ của mình như thế nào?
How often do you see your grandparents?Bạn thường gặp ông bà của mình như thế nào?
How often does your family eat dinner together?Gia đình bạn có thường ăn tối cùng nhau?
How often is your entire family together?Cả gia đình bạn có thường xuyên ở bên nhau không?
How old are your brothers and sisters?Anh chị em của bạn bao nhiêu tuổi?
How old are your grandparents?Ông bà của bạn bao nhiêu tuổi?
How old are your parents?Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
How should parents discipline their children?Cha mẹ nên kỷ luật con cái như thế nào?
What are some of your fondest memories of childhood?Một số kỷ niệm đẹp nhất của bạn thời thơ ấu là gì?
What are the occupations of your family members?Các thành viên trong gia đình bạn làm nghề gì?
What are the occupations of your family members?Các thành viên trong gia đình bạn làm nghề gì?
What are your parents like?Bố mẹ của bạn là người như thế nào?
What do you and your family like to do together?Bạn và gia đình thích làm gì cùng nhau?
What do you think of married couples who decide not to have any children?Bạn nghĩ gì về những cặp vợ chồng quyết định không sinh con?
What do you think of your mother and your father?Bạn nghĩ gì về mẹ bạn và bố bạn?
What do your mother and father look like? How about your grandparents?Mẹ và bố của bạn trông như thế nào? Còn ông bà của bạn thì sao?
What do your parents do in their free time?Cha mẹ bạn làm gì vào thời gian rảnh?
What household chores do you do?Bạn làm những công việc gia đình nào?
What impact has divorce and/or modern-day living had on the family?Ly hôn và / hoặc cuộc sống thời hiện đại có tác động gì đến gia đình?
What is the best memory you have of your family doing something together?Kỉ niệm tuyệt vời nhất mà bạn có về việc gia đình cùng nhau làm gì đó là gì?
What kind of things do you do with your family?Bạn làm những việc gì với gia đình mình?
What kinds of housework are not appropriate for children to do?Những loại việc nhà nào không thích hợp cho trẻ em làm?
What time do you have to be home?Mấy giờ bạn phải về nhà?
What was the most important thing your parents taught you?Điều quan trọng nhất mà cha mẹ bạn đã dạy cho bạn là gì?
What’s the best thing about your dad?Điều tuyệt vời nhất về bố của bạn là gì?
What’s the best thing about your grandparents?Điều tuyệt vời nhất về ông bà của bạn là gì?
What’s the best thing about your mom?Điều tuyệt vời nhất về mẹ của bạn là gì?
Where do your grandparents live?Ông bà của bạn sống ở đâu?
Who are you named after?Bạn được đặt tên theo ai?
Who do the housework in your family?Ai làm công việc nhà trong gia đình bạn?
Who do you get along better with, your mother or your father?Bạn thân với ai hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
Who is the breadwinner in your family?Ai là trụ cột trong gia đình bạn?
Would you live with your parents after you get married?Bạn có sống với bố mẹ sau khi kết hôn không?

Ví dụ về câu trả lời:

Q: What are the occupations of your family members?
A:
Well my mom used to be an office worker until she had my second sister, then she has been a housewife for 10 years. My dad is an engineer now, but he used to work as a photographer in the past. (Mẹ tôi đã từng là một nhân viên văn phòng cho đến khi bà sinh em gái thứ hai của tôi, sau đó bà đã là một bà nội trợ được 10 năm. Bố tôi bây giờ là một kỹ sư, nhưng trong quá khứ ông ấy đã từng là một nhiếp ảnh gia.)

Q: What’s the best thing about your mom?
A:
Mom is my first best friend who always listen to me and is a shoulder for me to cry on. She is my inspiration and is the world to me. Till today I always love her a lot. She is so important to me. (Mẹ là người bạn thân đầu tiên của tôi, người luôn lắng nghe và là bờ vai tôi có thể tựa vào. Bà ấy là nguồn cảm hứng của tôi và là thế giới của tôi. Cho đến hôm nay tôi vẫn luôn yêu bà ấy rất nhiều. Bà ấy rất quan trọng đối với tôi.)

Q: What kind of things do you do with your family?
A:
Normal family stuff, like everyone else. But at weekends, we usually go camping together in a park near our house. It’s fun to refresh after a tiring week of working and studying hard, you know. (Những thứ bình thường trong gia đình, giống như những người khác. Nhưng cuối tuần, chúng tôi thường đi cắm trại cùng nhau ở công viên gần nhà. Bạn biết đấy, thật thú vị khi sảng khoái sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi.)

Trên đây là những từ vựng, cũng như những câu hỏi tiếng Anh về gia đình, hy vọng sau khi đọc bài viết các bạn đã có thể trau dồi thêm vốn từ cũng như có thêm nhiều ý tưởng cho chủ đề này trong giao tiếp bằng tiếng Anh. 

Twinkle Kids English cám ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *