30 câu hỏi về bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn phổ biến

5/5 - (1 vote)

Khi phỏng vấn, nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng vì sẽ không biết nhà tuyển dụng sẽ hỏi mình những câu hỏi gì và mình nên trả lời như thế nào? Hiểu được tâm lý đó, chúng tôi đã giúp mọi người tổng hợp 30 câu hỏi về bản thân bằng tiếng Anh và đặc biệt là có kèm theo câu trả lời mẫu.

30 câu hỏi về bản thân bằng tiếng Anh và gợi ý câu trả lời

Dưới đây là 30 câu hỏi mà chúng tôi tổng hợp được kèm theo câu trả lời mẫu mà các bạn có thể tham khảo:

Thông tin cơ bản

30 câu hỏi về bản thân bằng tiếng Anh
 1. When and where were you born? (Dịch tiếng Việt: Bạn sinh ra ở đâu và năm nào?)

⇨ I was born on the 5th of May in 1990 in a small village in India.

(Tôi sinh ngày 5 tháng 5 năm 1990 tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ.)

 1. How many people in your family? (Dịch tiếng Việt: Có bao nhiêu người trong gia đình bạn)

There are 4 people in my family: my parents, my younger sister and me. 

 1. How many brothers/ sisters do you have? What are their ages?  (Dịch tiếng Việt: Bạn có bao nhiêu anh chị em? Họ bao nhiêu tuổi?)

⇨ I have two brothers and one sister. My brothers are both 26 years old and my sister is 24. My sister is the youngest and my brothers are the oldest. They are all very close, and we all get along really well.

(Tôi có hai người anh em trai và một chị em gái. Các anh trai tôi đều 26 tuổi và em gái tôi 24 tuổi. Em gái tôi là em út và các anh trai tôi là anh cả. Họ đều rất thân thiết, và tất cả chúng tôi đều rất hợp nhau.)

 1. In what other places have you lived besides here?  (Dịch tiếng Việt: Bạn đã sống ở những nơi nào khác ngoài nơi đây?)

⇨ I want to share my experiences of living in different places. I was born and raised in the city, however, since I was a child I’ve had the opportunity to visit places around the world and experience different cultures. I’ve lived in places like India, London, and Singapore, and all these places have taught me something new and interesting.

(Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sống ở những nơi khác nhau. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, tuy nhiên, từ nhỏ tôi đã có cơ hội đến thăm nhiều nơi trên thế giới và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Tôi đã sống ở những nơi như Ấn Độ, London và Singapore, và tất cả những nơi này đã dạy cho tôi những điều mới mẻ và thú vị.)

Câu hỏi về sở thích

30 câu hỏi về bản thân bằng tiếng Anh
 1. What are your favorite activities/hobbies/sports? Why? (Feel free to name several.) –  (Dịch tiếng Việt: Hoạt động/ sở thích/ môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)

My favorite activities are playing basketball, reading books, and listening to music. I love playing basketball because it helps me stay active and also helps me to stay connected with friends. Reading books is a great way for me to relax and escape from reality for a while. Listening to music is something that I enjoy doing because it helps me to express my emotions in a creative way. All of these activities bring joy into my life and help me stay positive in challenging times.

 1. What is the best place you’ve ever lived in or visited? Please explain. (Dịch tiếng Việt: Nơi tốt nhất bạn từng sống hoặc đến thăm là gì? Vui lòng giải thích.)

⇨ For me, the best place I have ever lived in or visited is the city of Portland, Oregon. From the breathtaking views of Mount Hood to the vibrant culture and energy of downtown Portland, this city has something for everyone. The people are friendly and welcoming, and there are plenty of activities to do from hiking trails to art galleries and music venues. I’ve been fortunate enough to visit this amazing city several times over the years and each time I leave feeling inspired and rejuvenated.

(Đối với tôi, nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng sống hoặc đến thăm là thành phố Portland, Oregon. Từ khung cảnh ngoạn mục của Núi Hood đến nền văn hóa sôi động và năng lượng của trung tâm thành phố Portland, thành phố này có điều gì đó dành cho tất cả mọi người. Người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách, đồng thời có rất nhiều hoạt động để tham gia từ những con đường mòn đi bộ đường dài đến phòng trưng bày nghệ thuật và địa điểm âm nhạc. 

Tôi đã may mắn được đến thăm thành phố tuyệt vời này nhiều lần trong nhiều năm và mỗi lần ra về tôi đều cảm thấy tràn đầy cảm hứng và trẻ lại.)

 1. What is the accomplishment that you are proudest of in your life? Why are you proud of it? Please explain.  (Dịch tiếng Việt: Thành tựu khiến bạn tự hào nhất trong cuộc sống của bạn là gì? Tại sao bạn tự hào về điều đó? Vui lòng giải thích.)

Accomplishments are the milestones that we set for ourselves and achieving them gives us a sense of pride and accomplishment. For me, the accomplishment that I am most proud of is graduating from college with honors. Not only did it give me a feeling of achievement, but also opened up many doors for me in terms of career opportunities. It was a long journey filled with hard work and dedication and I’m proud to have accomplished it. Additionally, it was an important milestone in my life that gave me the confidence to pursue other goals with equal enthusiasm.

(Thành tích là những cột mốc quan trọng mà chúng ta đặt ra cho chính mình và việc đạt được chúng mang lại cho chúng ta cảm giác tự hào và thành tựu. 

Đối với tôi, thành tích mà tôi tự hào nhất là tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Nó không chỉ mang lại cho tôi cảm giác đạt được thành tích mà còn mở ra cho tôi nhiều cánh cửa về cơ hội nghề nghiệp. Đó là một hành trình dài với sự chăm chỉ và cống hiến và tôi tự hào đã hoàn thành nó. Ngoài ra, đó là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời giúp tôi tự tin theo đuổi các mục tiêu khác với sự nhiệt tình không kém.)

 1. What is a weakness or flaw that you would like to eliminate? (Some examples are sleeping in too often, sloppiness, forgetting homework, eating too much junk food, etc.)  (Dịch tiếng Việt: Điểm yếu hoặc thiếu sót mà bạn muốn loại bỏ là gì? (một số ví dụ như ngủ nhiều, cẩu thả, quên bài tập về nhà, ăn quá nhiều đồ ăn vặt, …).

⇨ For me, I would like to eliminate my tendency to overthink things and get stuck in analysis paralysis. I want to be able to make decisions quickly and confidently without worrying too much about the potential consequences.

(Đối với tôi, tôi muốn loại bỏ xu hướng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ và bị mắc kẹt trong tình trạng tê liệt phân tích. Tôi muốn có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và tự tin mà không phải lo lắng quá nhiều về những hậu quả có thể xảy ra.)

 1. Please choose three words that describe you best:  (Dịch tiếng Việt: Vui lòng chọn ra 3 từ để miêu tả về bạn hay nhất.)

⇨ When asked to describe myself, I would choose three words – creative, passionate and driven. These three words accurately capture my personality and my approach to life. I am a creative person who loves to explore new ideas and think out of the box. I am also extremely passionate about everything that I do and strive to put in my best effort in all my endeavors. Lastly, I have an intrinsic motivation that drives me towards success in whatever field I may be working in.

(Khi được yêu cầu mô tả bản thân, tôi sẽ chọn ba từ – sáng tạo, đam mê và định hướng. Ba từ này thể hiện chính xác tính cách và cách tiếp cận cuộc sống của tôi. Tôi là một người sáng tạo, thích khám phá những ý tưởng mới và suy nghĩ vượt trội. Tôi cũng cực kỳ đam mê với mọi thứ tôi làm và cố gắng nỗ lực hết mình trong mọi nỗ lực của mình. 

Cuối cùng, tôi có một động lực nội tại thúc đẩy tôi hướng tới thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà tôi có thể làm việc.)

 1. What is something that you would like people to know about you?  (Dịch tiếng Việt: Điều mà bạn muốn mọi người biết về bạn là gì?)

⇨ I’m [Name], and I’m passionate about helping people live their best lives. I believe that everyone has the potential to be successful, and it’s my mission to help them achieve their goals. Whether it’s through mentorship, coaching, or simply providing a listening ear, I strive to make a positive impact in the lives of those around me.

(Tôi là [Tên] và tôi đam mê giúp mọi người sống cuộc sống tốt nhất của họ. Tôi tin rằng mọi người đều có tiềm năng thành công và nhiệm vụ của tôi là giúp họ đạt được mục tiêu của mình. 

Cho dù đó là thông qua cố vấn, huấn luyện hay chỉ đơn giản là lắng nghe, tôi luôn cố gắng tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của những người xung quanh.)

 1. What is something that people might be surprised to know about you?  (Dịch tiếng Việt: Điều khiến mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết về bạn là gì?)

People may be surprised to know that I am an avid reader and enjoy reading books from different genres. I have a special interest in books related to history, philosophy, and science fiction. I also love to explore new places and cultures, which has led me to travel around the world.

(Mọi người có thể ngạc nhiên khi biết rằng tôi là một người ham đọc sách và thích đọc sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Tôi có hứng thú đặc biệt với những cuốn sách liên quan đến lịch sử, triết học và khoa học viễn tưởng. Tôi cũng thích khám phá những địa điểm và nền văn hóa mới, điều đã đưa tôi đi du lịch khắp thế giới.)

 1. What is something that you would like to get around to doing some day? Why? (Dịch tiếng Việt: Bạn muốn nỗ lực làm gì trong một vài ngày? Tại sao?)

⇨ For me, it’s learning a new language. I believe that being able to communicate in another language is an incredibly valuable skill and can open up many opportunities. Plus, I think it would be a fun and rewarding challenge.

(Đối với tôi, đó là học một ngôn ngữ mới. Tôi tin rằng khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ khác là một kỹ năng vô cùng quý giá và có thể mở ra nhiều cơ hội. Ngoài ra, tôi nghĩ đó sẽ là một thử thách thú vị và bổ ích.)

 1. What is your favorite movie?  (Dịch tiếng Việt: Bộ phim yêu thích của bạn là gì?)

⇨ For me, my favorite movie is The Shawshank Redemption. It is a classic story of hope, friendship, and redemption that never fails to make me feel inspired no matter how many times I watch it. The characters are so well written and the performances by the actors are incredible. It’s a timeless classic that will always be one of my favorites.

(Đối với tôi, bộ phim yêu thích của tôi là The Shawshank Redemption. Đó là một câu chuyện kinh điển về hy vọng, tình bạn và sự cứu chuộc mà không bao giờ thôi khiến tôi cảm thấy được truyền cảm hứng cho dù tôi có xem nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Các nhân vật được viết rất tốt và diễn xuất của các diễn viên thật đáng kinh ngạc. 

Đó là một tác phẩm kinh điển vượt thời gian sẽ luôn là một trong những tác phẩm yêu thích của tôi.)

 1. What is your favorite book? (Dịch tiếng Việt: Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?)

⇨ If I had to pick a single favorite book it would be “The Catcher in the Rye” by J.D. Salinger. This classic coming-of-age novel has stayed with me since I first read it, and its themes of teenage angst, loss of innocence, and the search for identity still resonate with me today.

nếu tôi phải chọn một cuốn sách yêu thích thì đó sẽ là “The Catcher in the Rye” của J.D. Salinger. Cuốn tiểu thuyết kinh điển dành cho lứa tuổi mới lớn này đã ở lại với tôi kể từ lần đầu tiên tôi đọc nó, và các chủ đề về nỗi lo lắng của tuổi thiếu niên, sự mất mát trong trắng và cuộc tìm kiếm danh tính vẫn còn vang vọng trong tôi cho đến tận ngày nay.

 1. What is the name of your favorite music group or singer?  (Dịch tiếng Việt: Nhóm nhạc hoặc ca sĩ yêu thích là gì?)

One of my favorite music groups is Coldplay. They have such a unique sound that is both uplifting and soothing at the same time. I love their music because it always brings me joy and peace when I listen to it.

Một trong những nhóm nhạc yêu thích của tôi là Coldplay. Chúng có một âm thanh độc đáo vừa nâng cao tinh thần vừa êm dịu cùng một lúc. Tôi yêu âm nhạc của họ vì nó luôn mang lại cho tôi niềm vui và sự bình yên khi tôi nghe nó.

 1. What TV show do you try not to miss?  (Dịch tiếng Việt: Chương trình TV mà bạn không thể bỏ qua là gì?)

One of my favorites is the show “The Good Place”. It’s a comedy about four people who find themselves in an afterlife and must figure out how to get into a good place. It’s funny, clever, and thought-provoking all at once. Plus, it stars some of my favorite actors like Kristen Bell and Ted Danson. Every week I look forward to seeing what kind of trouble they’ll get into next!

Một trong những mục yêu thích của tôi là chương trình “The Good Place”. Đó là một bộ phim hài về bốn người thấy mình ở thế giới bên kia và phải tìm cách đến được nơi tốt đẹp. Nó hài hước, thông minh và kích thích tư duy cùng một lúc. Thêm vào đó, phim có sự tham gia của một số diễn viên yêu thích của tôi như Kristen Bell và Ted Danson. Mỗi tuần tôi đều mong chờ xem họ sẽ gặp rắc rối gì tiếp theo!

 1. What are your favorite foods? (Dịch tiếng Việt: Món ăn yêu thích của bạn là gì?)

I have a passion for cakes. However, if I talk about the cake that I like the most, it is Banh Xeo. Just take a bite, you will feel its crunchiness, a little sweetness, and fat mixed with the cool taste of vegetables and herbs.

Tôi có một niềm đam mê với bánh ngọt. Tuy nhiên, nếu nói về món bánh mà tôi thích nhất thì đó là Bánh Xèo. Chỉ cần cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn của nó, một chút vị ngọt, béo hòa cùng vị thanh mát của các loại rau sống và rau thơm.

 1. What is/ are your favorite restaurant(s)?  (Dịch tiếng Việt: Nhà hàng yêu thích của bạn là gì?)

My favorite restaurant is a small family-run Italian restaurant in my neighborhood. I love the atmosphere and the friendly staff, who always make me feel welcome. The food is always delicious, with fresh ingredients and recipes that have been passed down through generations. The prices are also very reasonable which makes it even more appealing.

Nhà hàng yêu thích của tôi là một nhà hàng Ý nhỏ do một gia đình tự quản trong khu phố của tôi. Tôi yêu bầu không khí và đội ngũ nhân viên thân thiện, những người luôn khiến tôi cảm thấy được chào đón. Thức ăn luôn ngon, với nguyên liệu tươi và công thức đã được truyền qua nhiều thế hệ. Giá cả cũng rất hợp lý khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn.

 1. What is one of your favorite memories?  (Dịch tiếng Việt: Một trong những kỷ niệm yêu thích của bạn là gì?)

One of my favorite memories is the time I spent with my family during the summer holidays. We would always go on a road trip to explore different places and enjoy nature. We would have so much fun together, playing games, telling stories and just enjoying each other’s company. It was an unforgettable experience that I will always cherish and remember fondly.

Một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi là khoảng thời gian tôi ở bên gia đình trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi sẽ luôn thực hiện một chuyến đi để khám phá những địa điểm khác nhau và tận hưởng thiên nhiên. Chúng tôi sẽ có rất nhiều niềm vui cùng nhau, chơi trò chơi, kể chuyện và tận hưởng sự bầu bạn của nhau. Đó là một trải nghiệm khó quên mà tôi sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ một cách trìu mến.

 1. What is the best learning experience that you ever had? Please explain.  (Dịch tiếng Việt: Kinh nghiệm học tập hay nhất mà bạn có là gì? Vui lòng giải thích.)

⇨ For me, the best learning experience I ever had was in my high school English class. My teacher was incredibly passionate about teaching us how to express ourselves through writing and challenged us to think critically about our ideas. She provided us with tools to help us understand the importance of communication and how it can be used to create powerful stories and messages.

Đối với tôi, trải nghiệm học tập tốt nhất mà tôi từng có là ở lớp học tiếng Anh ở trường trung học. Giáo viên của tôi vô cùng say mê dạy chúng tôi cách thể hiện bản thân thông qua bài viết và thách thức chúng tôi suy nghĩ chín chắn về ý tưởng của mình. Cô ấy đã cung cấp cho chúng tôi các công cụ để giúp chúng tôi hiểu tầm quan trọng của giao tiếp và cách sử dụng nó để tạo ra những câu chuyện và thông điệp mạnh mẽ.

 1. Why do people write?  (Dịch tiếng Việt: Tại sao mọi người viết?)

⇨ Writing is a powerful tool that can be used to express ideas, share knowledge, and create stories. As a writer, you have the opportunity to explore different topics and genres while telling your own unique story. Whether you write for yourself or for an audience, it’s important to find your own voice and style.

Viết là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để thể hiện ý tưởng, chia sẻ kiến thức và tạo ra những câu chuyện. Là một nhà văn, bạn có cơ hội khám phá các chủ đề và thể loại khác nhau trong khi kể câu chuyện độc đáo của riêng mình. Cho dù bạn viết cho chính mình hay cho khán giả, điều quan trọng là phải tìm ra tiếng nói và phong cách của riêng bạn.

 1. What does a person have to do in order to be a good reader?  (Dịch tiếng Việt: Một người phải làm gì để trở thành người đọc tốt?)

⇨ Reading is a skill that requires dedication and practice in order to be mastered. To become a good reader, one must first be willing to invest the time and effort into developing their reading skills. This means not just reading books but also exploring different forms of literature such as magazines, newspapers, online articles, and even audio books. Additionally, one should strive to read material that is challenging and engaging in order to improve comprehension. Finally, it’s important to pay attention to the details of what you are reading in order to get the most out of it. By following these tips, anyone can become a better reader and gain valuable insight from their readings.

Đọc là một kỹ năng đòi hỏi sự cống hiến và thực hành để thành thạo. Để trở thành một người đọc giỏi, trước tiên người ta phải sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức vào việc phát triển kỹ năng đọc của mình. Điều này có nghĩa là không chỉ đọc sách mà còn khám phá các dạng văn học khác nhau như tạp chí, báo, bài báo trực tuyến và thậm chí cả sách nói. Ngoài ra, người ta nên cố gắng đọc tài liệu đầy thách thức và hấp dẫn để cải thiện khả năng hiểu. Cuối cùng, điều quan trọng là phải chú ý đến các chi tiết của những gì bạn đang đọc để tận dụng tối đa nó. Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người đọc tốt hơn và thu được thông tin chi tiết có giá trị từ việc đọc của họ.

 1. What kinds of books do you like to read? (Dịch tiếng Việt: Bạn thích đọc loại sách nào?)

⇨ I’m an avid reader and I love to read books of all kinds. From the classic works of literature to the latest bestsellers, I enjoy reading stories that take me on a journey. Whether it’s a historical novel, a fantasy novel, or a biography of someone who has made an impact in our world, I’m always looking for something new and exciting to read. 

Tôi là một người ham đọc sách và tôi thích đọc sách các loại. Từ những tác phẩm văn học kinh điển đến những cuốn sách bán chạy mới nhất, tôi thích đọc những câu chuyện đưa tôi vào một cuộc hành trình. Cho dù đó là tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết giả tưởng hay tiểu sử của một người nào đó có ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta, tôi luôn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ và thú vị để đọc.

 1. What book do you think everyone should read? (Dịch tiếng Việt: Quyển sách nào bạn nghĩ mọi người nên đọc?)

⇨ There is no shortage of books out there that everyone should read. But two that stand out are The Catcher in the Rye by J.D. Salinger and To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Both of these books provide readers with an insight into the human condition, and challenge them to think about the world around them in new ways. They also demonstrate how literature can be used to explore complex topics such as identity, morality, and justice. By reading these two books, readers can gain a greater understanding of themselves and the world they live in.

Không thiếu những cuốn sách ngoài kia mà mọi người nên đọc. Nhưng hai tác phẩm nổi bật là Bắt trẻ đồng xanh của J.D. Salinger và Giết con chim nhại của Harper Lee. Cả hai cuốn sách này đều cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc về thân phận con người và thách thức họ suy nghĩ về thế giới xung quanh theo những cách mới. Họ cũng chứng minh cách văn học có thể được sử dụng để khám phá các chủ đề phức tạp như bản sắc, đạo đức và công lý. Bằng cách đọc hai cuốn sách này, người đọc có thể hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới mà họ đang sống.

 1. How do you decide which books you’ll read?  (Dịch tiếng Việt: Bạn quyết định quyển sách sẽ đọc như thế nào?)

⇨ I like reading a book that teaches us about history, philosophy, or science. Because I think they are so interesting!

Tôi thích đọc một cuốn sách dạy chúng ta về lịch sử, triết học hoặc khoa học. Bởi vì tôi nghĩ chúng rất thú vị

 1. Have you ever reread a book? If so, can you name it/ them here?  (Dịch tiếng Việt:  Bạn đã bao giờ đọc đi đọc lại một cuốn sách? Nếu vậy, bạn có thể kể tên nó/ chúng tại đây không?)

⇨ They are The Catcher in the Rye by J.D. Salinger and To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Both of these books provide readers with an insight into the human condition, and challenge them to think about the world around them in new ways. They also demonstrate how literature can be used to explore complex topics such as identity, morality, and justice. By reading these two books, readers can gain a greater understanding of themselves and the world they live in.

Đó là Bắt trẻ đồng xanh của J.D. Salinger và Giết con chim nhại của Harper Lee. Cả hai cuốn sách này đều cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc về thân phận con người và thách thức họ suy nghĩ về thế giới xung quanh theo những cách mới. Họ cũng chứng minh cách văn học có thể được sử dụng để khám phá các chủ đề phức tạp như bản sắc, đạo đức và công lý. Bằng cách đọc hai cuốn sách này, người đọc có thể hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới mà họ đang sống.

 1. Do you ever read at home for pleasure? What kinds of things do you read at home for pleasure? (Dịch tiếng Việt: Bạn có bao giờ đọc sách ở nhà để giải trí? Bạn thường đọc thể loại gì ở nhà để giải trí?)

⇨ Yes, I do. I’m an avid reader and I love to read books of all kinds. From the classic works of literature to the latest bestsellers, I enjoy reading stories that take me on a journey. I’m always looking for something new and exciting to read. 

Vâng, tôi có. Tôi là một người ham đọc sách và tôi thích đọc sách các loại. Từ những tác phẩm văn học kinh điển đến những cuốn sách bán chạy mới nhất, tôi thích đọc những câu chuyện đưa tôi vào một cuộc hành trình. Tôi luôn tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị để đọc.

 1. Who are your favorite authors? (Dịch tiếng Việt: Tác giả yêu thích của bạn là gì?)

⇨ As a reader, I have always been fascinated by the works of some of the most renowned authors in history. From J.R.R Tolkien to Harper Lee, their works have always inspired me and made me appreciate literature more deeply. My favorite authors include J.K Rowling, Fyodor Dostoevsky, Mark Twain and Ernest Hemingway, who have all left an indelible mark on the literary world with their timeless classics.

Là một độc giả, tôi luôn bị mê hoặc bởi các tác phẩm của một số tác giả nổi tiếng nhất trong lịch sử. Từ J.R.R Tolkien đến Harper Lee, các tác phẩm của họ luôn truyền cảm hứng cho tôi và khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn về văn học. Các tác giả yêu thích của tôi bao gồm J.K Rowling, Fyodor Dostoevsky, Mark Twain và Ernest Hemingway, những người đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong thế giới văn học với những tác phẩm kinh điển vượt thời gian của họ.

 1. In general, how do you feel about reading?  (Dịch tiếng Việt: Nhìn chung bạn cảm thấy như thế nào về đọc sách?)

⇨ Reading is an important skill that we learn from a young age. It is a skill that can open up countless opportunities and give us access to knowledge and information. 

Đọc là một kỹ năng quan trọng mà chúng ta học từ khi còn nhỏ. Đó là một kỹ năng có thể mở ra vô số cơ hội và giúp chúng ta tiếp cận với kiến thức và thông tin.

 1.  If someone were to write a newspaper or magazine article about you, what would you like the writer to use as a focus (central idea)?  (Dịch tiếng Việt: Nếu ai đó viết báo hoặc tạp chí cho bạn, muốn người đó hướng đến ý tưởng nào?)

⇨ If someone were to write a newspaper or magazine article about me, I would like the writer to focus on my passion for helping others and my commitment to making a difference in the world. I believe that we all have the power to make an impact and I strive to do my part by volunteering, mentoring, and advocating for causes that are important to me. My goal is to inspire others and show them that they too can make a positive difference in their own lives as well as the lives of those around them.

Nếu ai đó viết một bài báo hoặc tạp chí về tôi, tôi muốn người viết tập trung vào niềm đam mê giúp đỡ người khác và cam kết tạo ra sự khác biệt trên thế giới của tôi. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng tạo ra ảnh hưởng và tôi cố gắng thực hiện phần việc của mình bằng cách tình nguyện, cố vấn và vận động cho những nguyên nhân quan trọng đối với tôi. Mục tiêu của tôi là truyền cảm hứng cho những người khác và cho họ thấy rằng họ cũng có thể tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của chính họ cũng như cuộc sống của những người xung quanh.

Bài viết này đã cung cấp cho các bạn 30 câu hỏi về bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn. Twinkle kids english hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình chuẩn bị phỏng vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *